Угода користувача

Шановний користувачу, перед переглядом цього сайту уважно прочитайте дані умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, зокрема, заповнення різних форм, заявок, а також замовлення вами товарів/послуг з використанням даного сайту, означає вашу згоду з умовами даної Угоди.

Терміни, що вживаються в цій Угоді користувача:

Адміністрація — адміністрація веб-сайту https://poligonavto.com/, Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЛІГОН-АВТО» (код ЄДРПОУ 25221788, місцеперебування: м. Запоріжжя, вул. Антенна, 11).

Сайт — веб-сайт https://poligonavto.com/, включно з усіма веб-сторінками, власником є ТОВ «ПОЛІГОН-АВТО».

Угода — дана Угода користувача.

Продавець — юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які реалізує, та послуги, які пропонує. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачеві (в акті приймання-передавання або інших документах, які підтверджують факт передачі Товару Одержувачеві).

Товар — товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об’єкти, інформація про які розміщена на Сайті або інший товар узгоджений між Продавцем та Платником.

Користувач (Споживач)— Споживач, який переглядає інформацію на Сайті і / або замовляє та/або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач, Платник є Користувачами.

Замовлення — звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, які замовив Користувач.

Платник — особа, яка оплачує Замовлення.

Одержувач — особа, яка зазначена Платником як та, що уповноважена отримати Товар відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

Пропозиція — інформація, яка розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний Споживачем. Пропозиція містить: інформацію щодо самого товару, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару Споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

1. Загальні умови  використання Сайту.

1.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товарів.

1.2. Ця Угода є публічною  офертою. Отримуючи доступ до  матеріалів Сайту, Користувач тим самим приєднується до цієї  Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту має право у будь-який час  в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни  набирають чинності з моменту  розміщення нової версії Угоди на сайті.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак Користувач  після ознайомлення з Пропозицією  має право зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом подання замовлення будь-яким засобом.

1.5. Оферта вважається такою, що прийнята Продавцем, якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

1.6. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.

1.7. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання і прийняття Товару Одержувачем.

1.8. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача відправлення Продавцем засобами електротехнічної (sms-інформування, електронна пошта, телефон та інше) або іншого зв’язку повідомлення Продавця про одержання Замовлення Користувача та/або про терміни його отримання і/або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийняття) і відтворює умови оферти, яка надана Користувачем.

1.9. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві у разі невідповідності фактичних умов продажу оферті, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо суми фактично були оплачені Платником). Одержувач має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, які підтверджують отримання Товару (зокрема документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачеві).

1.10. Моментом отримання і прийняття Товару Одержувачем є момент (залежно від того, який настав раніше):

підписання Одержувачем акту приймання-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або

підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, яке містило Товар, або

фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинув пункт видачі товару і тому подібне).

1.11. Продавець може організовувати маркетингові та інші акції з метою популяризації Cайту та збільшення попиту на Товари. Користувач, здійснюючи замовлення Товарів на Cайті, надає свою згоду на участь в усіх акціях, які на час здійснення замовлення Товарів проходять  у Продавця, якщо умовами акції не передбачено іншого. Користувач зобов’язується детально ознайомитись із усіма умовами акції, які є чинними на час здійснення замовлення.  Користувач, який не має бажання брати участь в діючих акціях, має під час здійснення замовлення однозначно зазначити, що не має бажання приймати участь в діючих акціях. Такому Користувачу буде проданий товар без акційних умов.

1.12. Інформація про товар.

1.12.1. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на Товар. Інформація про товар також може надаватися дистанційно (телефоном, шляхом розміщення інформації про товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного зв’язку.

1.12.2. При отриманні Товару до моменту підписання документів, які підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов’язаний ознайомитися з інформацією про товар, що міститься на Товарі і/або його упаковці та/або у товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про товар, Одержувач зобов’язаний зв’язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв’язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

1.12.3. Зазначена в Пропозиції ціна на Товар є орієнтовною. Ціна на Товар, узгоджена Сторонами відповідно до п. 1.4 1.8. Угоди, може бути змінена Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачеві.

1.12.4. У разі зміни ціни Товару в порівнянні з узгодженими Сторонами згідно з п. 1.4 1.8. Угоди умовами, Одержувач має право відмовитися від отримання і прийняття Товару. При цьому Одержувач (Платник) має право вимагати повернення оплачених за Товар коштів, а також коштів, сплачених за доставку Товару Одержувачу. Будь-які інші компенсації (зокрема відшкодування збитків, неустойка та інше) Продавцем не надаються.

1.13. Обмеження відповідальності.

1.13.1. Користувач є відповідальним за достовірність даних, наданих Продавцю. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних у замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов’язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачею Товару, який не належить Одержувачеві, всі пов’язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).

1.13.2. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями також і після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачеві.

1.13.3. У разі старіння матеріалів (зокрема умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов’язується оновлювати їх. Адміністрація ні за яких обставин не є відповідальною за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись, збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), які виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

1.13.4. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

1.13.5. У будь-якому випадку сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) у зв’язку з порушенням його прав при використанні Сайту (зокрема, у зв’язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, обмежена сумою в сто гривень.

1.13.6. На Товари, які мають гарантійний термін, діють гарантійні зобов’язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні і/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України Товар повинен мати гарантійний термін експлуатації, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар 6  місяців.

2. Зобов’язання  сторін.

2.1. Користувач зобов’язується  уважно ознайомитися з даною  Угодою. У разі незгоди з її  умовами Користувач зобов’язується  негайно припинити використання  Сайту.

2.2. Користувач погоджується  не робити дій, які можуть розглядатися  як порушення українського законодавства  або норм міжнародного права, зокрема, у сфері інтелектуальної  власності, авторських і/або суміжних  правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть  призвести до порушення нормальної  роботи Сайту та його сервісів.

2.3. Використання матеріалів  сайту без згоди правовласників  не допускається. Для правомірного  використання матеріалів Сайту  необхідне укладення ліцензійних  договорів (отримання ліцензій) із правовласниками.

2.4. При цитуванні матеріалів  сайту, зокрема і авторських творів, які охороняються, посилання на  Сайт обов’язкове.

2.5. Коментарі та інші  записи Користувача на Сайті  не повинні суперечити вимогам  законодавства України і загальноприйнятим  нормам моралі та моральності.

2.6. Користувач попереджений  про те, що Адміністрація Сайту  не є відповідальною за відвідування  і використання ним зовнішніх  ресурсів, посилання на які можуть  міститися на сайті.

2.7. Користувач приймає  положення про те, що всі матеріали  і сервіси Сайту або будь-яка  їх частина можуть супроводжуватися  рекламою. Користувач згоден з  тим, що Адміністрація Сайту не  є відповідальною і не має  яких-небудь зобов’язань у зв’язку  з такою рекламою.

3. Порядок обміну  і повернення Товару Одержувачем (Користувачем, Платником).

3.1. Обмін та повернення  товару (у тому числі при розірванні  договору купівлі-продажу) в порядку  Закону України «Про захист  прав споживачів» може здійснюватися за адресою: м. Запоріжжя, вул. Антенна. 11 (у випадку якщо така можливість визначена умовами Продавця).

Користувач, зокрема, також зобов’язаний належним чином надійно упакувати відправлення зовні та всередині, аби товар не пошкодився в процесі транспортування.

3.2. При обміні і поверненні Товар слід відправити в повній комплектації, долучивши до нього також наступні документи:

– Заява на обмін або  повернення грошових коштів, із  зазначенням причин обміну або повернення;

– Акт приймання-передачі  товару / накладна / чек від Продавця (документ, що підтверджує факт  придбання товару);

– Гарантійний талон.

 4. Персональні дані.

4.1. Оформляючи Замовлення, Користувач дає свою згоду на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення) зазначених їм даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові; електронна пошта; телефон; адреса; Дата та місце народження; ідентифікаційний номер; громадянство та інщі данні, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно -експедиторські і кур’єрським організаціям.

4.2. Джерелом збору персональних  даних є інформація, безпосередньо  і добровільно надана самим  Користувачем.

5. Інші умови.

5.1. Користувач має право  призначити Одержувачем придбаного  Товару третю особу. В цьому  випадку Одержувач зобов’язаний  вказати в формі Замовлення  дані, необхідні для ідентифікації Одержувача і доставки йому Товару. У цьому випадку на відносини сторін поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

5.2. Для видачі Товару  Одержувачеві останній зобов’язаний  надати при отриманні Товару  документ, який засвідчує особу (паспорт).

5.3. При отриманні Товару  Одержувач зобов’язаний поставити  у документах свій підпис, який  підтверджує те, що Товар він  отримав.

5.4. Усі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди  або пов’язані з нею, підлягають  вирішенню відповідно до чинного  законодавства України.

5.5. Ніщо в Угоді не  може розумітися як встановлення  між Користувачем і Адміністрацією  Сайту агентських відносин, відносин  товариства, відносин по спільній  діяльності, відносин особистого  найму або інших відносин, прямо  не передбачених Угодою.

5.6. Визнання судом будь-якого  положення Угоди недійсним або  таким, що не підлягає примусовому  виконанню, не свідчить про недійсність  інших положень Угоди.